جمعه 22 آذر 98
98/09/22
16 ربیع الثانی 1441
13-Dec-19

جمعه 22 آذر 98

بیشترِ شکست‌هایی که در زندگی اتفاق می افتد، ناشی از تسلیم‌ شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است. (توماس ادیسون)