جمعه 21 دی 97

جمعه 21 دی 97

اگر مدام توقع داشته باشید که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد، میزان شانس خود را در زندگی افزایش می دهید. هر روزتان را با این جمله آغاز کنید: می دانم امروز یک اتفاق عالی برایم می افتد. آنگاه منتظر به وقوع پیوستن این معجزه در همان روز باشید. *برایان تریسی*