جمعه 20 دی 98
98/10/20
14 جمادی الاول1441
10-Jan-20

جمعه 20 دی 98

روز قتل امیر کبیر به دستور ناصردین شاه قاجار
کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند، همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود. (پابلو پیکاسو)