جمعه 2 فروردین 98
98/01/02
15رجب1440
22-Mar-19

جمعه 2 فروردین 98

عید نوروز
وفات حضرت زینب
آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر و خوبی در درون ما می بینند، ستاره هایی که خودمان هیچ گاه، هیچ کدام از آنها را باور نداشته ایم. (حکیم ارد بزرگ)