جمعه 2 آذر 97

جمعه 2 آذر 97

تمام ثروت های پایدار از طریق ثروتمند کردن دیگران از راه های مختلف به وجود می آید. هرچه بیشتر تمرین کنید که در بالا بردن کیفیت زندگی دیگران سهیم شوید ثروتمند شدن شما بیشتر تضمین می شود. *برایان تریسی*