جمعه 17 خرداد 98
98/03/17
3 شوال 1440
7-Jun-19

جمعه 17 خرداد 98

مانند کودکان، همیشه پر انرژی، فضول و کنجکاو باشید. افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند، و در نظرآنها زندگی، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. و همیشه موضوعی هیجان انگیز برای دنبال کردن دارند. (آنتونی رابینز)