جمعه 13 مهر 97

جمعه 13 مهر 97

روز نیروی انتظامی_ روز جهانی معلم
هرکاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است. حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است. هرجا که هستید و هر کسی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید. *برایان تریسی*