جمعه 13 اردیبهشت 98
98/02/13
27 شعبان 1440
3-May-19

جمعه 13 اردیبهشت 98

آن یک ویژگی که یک فرد را از دیگری متمایز می کند، کلیدی که یک نفر را در تمام عرصه های زندگی بالا می کشد در حالی که بقیه افراد در طبقه متوسط می مانند… نبوغ، استعداد، یا تحصیلات نیست بلکه نظم شخصی است. با داشتن نظم شخصی هرچیزی امکان پذیر است. بدون آن حتی ساده ترین اهداف نیز غیر ممکن بنظر می رسند. (تئودور روزولت)