جمعه 12 مهر 98
98/07/12
5 صفر 1441
4-Oct-19

جمعه 12 مهر 98

هیتلر و من تقریبا هم سن بودیم. هیتلر فقط چهار روز از من کوچک تر بود: این سرنوشت ما دو تا بود که یکی دنیا را به خنده بندازیم و دیگری به گریه. و اگر سرنوشت می خواست، کاملا بر عکس می شد. (چارلی چاپلین)