جمعه 10 خرداد 98
98/03/10
26 رمضان 1440
31-May-19

جمعه 10 خرداد 98

اگرآنچه که در حال انجام آن هستید، به ناحق باشد، بدانید که هرگز موفقیتی کسب نخواهید کرد. بلکه هزاران بار در آن کار شکست خورده اید. (توماس کارلایل)