جمعه 10 آبان 98
98/08/10
3 ربیع الاول 1441
1-Nov-19

جمعه 10 آبان 98

به یاد داشته باشید، که بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی داشته باشد. (دالای لاما)