کدهای موجود سررسیدها عبارتند از کد 310، 311، 312، 313 و سررسید دوقلو / اطلاعات بیش تر در کانال تلگرام https://t.me/reihanads