بسم الله الرحمن الرحیم

سررسید دستیار فنری (کد 107)

  • قیمت با 35 درصد تخفیف جشنواره نوروزی: 5.500 تومان
  • قیمت فروش قبلی: 8.500 تومان
سررسید دستیار مهندسی جلد گالینگور ترک طرح پوست اسبی، داخلی هفتگی کاغذ 70 گرم کرم رنگ + 65 صفحه یادداشت، 32 صفحه ترسیم، 32 صفحه اطلاعات مهندسی، حسابهای ماهانه، دفتر تلفن، سال در یک نگاه و ... ، صحافی فنردوبل

سررسید وزیری گالینگور (کد 103)

  • قیمت با 30 درصد تخفیف جشنواره نوروزی: 6.500 تومان
  • قیمت فروش قبلی: 9.300 تومان
سررسید روزانه وزیری 22 فرمه جلد گالینگور ترک طرح کتان، کاغذ تحریر 70 گرم سفید، صحافی دوختی - داخلی پنج شنبه جمعه با هم، 12 صفحه حسابهای ماهانه، 4 صفحه دفتر تلفن، نقشه مترو، چک لیست سفر، هزینه مسافرت، مخارج ماهانه، سال در یک نگاه و ...

سررسید وزیری پوست ماری (کد 101)

  • قیمت با 25 درصد تخفیف جشنواره نوروزی: 8.200 تومان
  • قیمت فروش قبلی: 10.900 تومان
سررسید روزانه وزیری 22 فرمه جلد چرم پوست ماری، کاغذ تحریر 70 گرم سفید، صحافی دوختی - داخلی پنج شنبه جمعه با هم، 12 صفحه حسابهای ماهانه، 4 صفحه دفتر تلفن، نقشه مترو، چک لیست سفر، هزینه مسافرت، مخارج ماهانه، سال در یک نگاه و ...

سررسید وزیری سلفونی (کد 108)

  • قیمت با 25 درصد تخفیف جشنواره نوروزی: 5.500 تومان
  • قیمت فروش قبلی: 7.300 تومان
سررسید روزانه وزیری 22 فرمه جلد سلفون مات، کاغذ تحریر 70 گرم سفید، صحافی دوختی - داخلی پنج شنبه جمعه با هم، 12 صفحه حسابهای ماهانه، 4 صفحه دفتر تلفن، نقشه مترو، چک لیست سفر، هزینه مسافرت، مخارج ماهانه، سال در یک نگاه و ...

سررسید دستیار
سررسید گالینگور
سررسید پوست ماری
سررسید سلفونی